Klachten

Bent u als deelnemer van een activiteit of kamp niet tevreden en wilt u een klacht indienen of een voorstel voor verbetering doen?
Neemt u dan eerst contact op met de contactpersoon van de activiteit/kamp of met info@nivonwatersport.nl. Wij zullen u dan op die manier proberen van dienst te zijn.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht of verbetervoorstel of wilt u hulp bij het indienen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van het Centraal Bestuur of u kunt een mail sturen.
klachten@nivon.nl.
De klachtencoördinator van het Nivon neemt dan contact met u op.